Privacy statement

Uw privacy
Als logiesverstrekker op Texel spannen wij ons in om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die u verstrekt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle aanvragen, boekingen, reserveringen en verzoeken om informatie die u doet.

Uw gegevens
M.b.t. de hiervoor omschreven activiteit hebben wij beperkte persoonsgegevens nodig van de boeker. Deze beperkt zich voornamelijk tot die van de hoofdboeker (contactpersoon).
De boeker, de contactpersoon, is ermee bekend dat verstrekking van haar persoonsgegevens aan de logiesverstrekker en/of haar bedrijfsmatige relaties nodig zijn voor haar bedrijfsvoering en geschiedt op vrijwillige basis.
Zo mogelijk zal voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering de logiesverstrekker contact aangaan met de (voormalig)boeker. Indien de (voormalig)boeker aangeeft daar geen prijs op te zullen stellen zal dit verzoek daartoe eerbiedigt worden.

Hiermee voldoet de logiesverstrekker aan de wettelijke grondslag welke haar recht geeft tot het voeren van persoonsgegevens.
 

Opslag 

Door logiesverstrekker van de minimaal benodigde persoonsgegevens geschieden digitaal en op papier.
a. Digitaal: deze, in welke vorm dan ook ontvangen, worden op de PC van de logiesverstrekker op het privé adres opgeslagen. Deze PC is voldoende beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Deze bestanden worden niet gedeeld.
b. Papier: deze (prints) worden in een ordner op volgorde van maand en jaar gerangschikt en opgeslagen. Deze bestanden worden niet gedeeld.

Benodigde persoonsgegevens van de hoofdboeker zijn;
– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer (opgaaf niet verplicht doch geadviseerd)
– Geboortedatum hoofdboeker en medereizigers.

Bewaartijd van persoonsgegevens;
Digitale gegevens voor zover als nodig geacht voor juiste- en wetmatige bedrijfsvoering.
Papieren versie voor zover als nodig geacht voor efficiënte- en wetmatige bedrijfsvoering.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken tot correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van uw betreffende Persoonsgegevens.

Klachten
U kunt klachten over niet naleving van voorgaande of klachten om andere redenen aan ondergetekende kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschikbaarheid

Check de beschikbaarheid van onze accommodaties en boek direct!